Załączniki:

Uchwała nr 8/WZC/16 z15 czerwca 2016r. Składki Członkowskie na lata 2018-2023

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2015 rok.

Sprawozdanie merytoryczne za 2015 rok