Szanowni Państwo,

Przypominamy o liście obligatoryjnych załączników jakie Urząd Marszałkowski zaleca złożyć razem z wnioskiem o dofinansowanie:

– Dokument potwierdzający nadanie numeru NIP i REGON,

– Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT,

– Oświadczenie czy operacja będzie realizowana z zastosowaniem procedur zamówień publicznych,

– Oświadczenie czy operacja zapewni trwałość gospodarczą,

– Oświadczenie czy operacja przyczyni się do zapewnienia równości kobiet i mężczyzn.

  Biuro LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”