Zapraszamy do zapoznania się z Protokołem z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które odbyło się 09 sierpnia 2018

Załączniki:

Protokół WZC 09 08 2018