PROGRAM
Wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”
13 października 2020 roku (wtorek); godz. 14.45
Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach

 1. Powitanie uczestników WZC.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Wybór:
  a) Przewodniczącego Zebrania
  b) Sekretarza Zebrania
  c) Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przedstawienie i przyjęcie protokołu WZC z 23 czerwca 2020r. – Prezes
 5. Informacja nt. przyjęcia oraz wykreślenia z rejestru członków – Prezes.
 6. Propozycja zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.
 8. Przeprowadzenie wyborów na członków Rady.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady.
 10. Sprawy różne, w tym informacja nt. konkursów zaplanowanych w 2020 roku w ramach LSR na lata 2016-2023 – Dyrektor biura.
 11. Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

Do pobrania

1.Program WZC 13 10 2020

2. Protokół WZC 23.06.2020 LGR do zatwierdzenia

3.Informacja nt. przyjęcia i wykreślenia członków

4.Uchwała w sprawie zmiany LSR

a) Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie zmiany LSR – Tabela 5.4 ZMIANA IX 2020

b) Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie zmiany LSR – Plan działania IX 2020

c) Załącznik nr 3 – Załącznik nr 4 do LSR _budżet IX 2020_

5. Uchwała WZC w sprawie wyboru członków Rady