PROGRAM
Nadzwyczajne Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”
23 lutego 2021 roku (wtorek); godz. 14.00
online – platforma zoom

 1. Powitanie uczestników WZC.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Wybór:
  a)Przewodniczącego Zebrania
  b)Sekretarza Zebrania
  c)Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Propozycja zmian w Statucie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie.
 6. Sprawy różne, w tym informacja nt. konkursów zaplanowanych w 2021 roku
  w ramach LSR na lata 2016-2023 – Dyrektor biura.
 7. Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

Prezes Zarządu

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka
„Wielkie Jeziora Mazurskie”

Dane do logowania:

Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/92062205068?pwd=eTZxUzgvSEI5NjFGbDhad1ZNTDQxUT09
(UWAGA: link będzie aktywny dopiero w dniu WZC, nie ma potrzeby ściągania programu ZOOM)
Meeting ID: 920 6220 5068
Passcode: sB9U2Y

Do pobrania:

1.Program WZC 23.02.2021

2. Uchwała w sprawie zmiany statutu