PROGRAM

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”
07 grudnia 2022 roku (środa); godz. 13.00
Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach

 1. Powitanie uczestników WZC.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Wybór
  a) Przewodniczącego Zebrania
  b) Sekretarza Zebrania
  c) Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przedstawienie i przyjęcie protokołu WZC z 22 kwietnia 2022r. – Prezes —>>>  pobierz Protokół WZC 20 04 2022 LGR do zatwierdzenia
 5. Informacja nt. przyjęcia/wykreślenia z rejestru członków – Prezes —>>> pobierz informacja nt. przyjęcia członków
 6. Przedstawienie zmian dokonanych przez Zarząd oraz stanu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 – Prezes —>>> pobierz Uchwala Zarzadu Zmiana LSR 2022
 7. Informacja nt. zwiększenia składki członkowskiej dla gminy Kruklanki i gminy Pozezdrze na 2022 rok – Prezes.
 8. Przedstawienie propozycji zmian w statucie – Prezes —>> Propozycja w Statucie 
 9. Przedstawienie propozycji nowego logo LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” – Prezes.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zwiększenia składki członkowskiej dla Gminy Kruklanki i Pozezdrze na 2022 rok —>>>  do pobrania projekt Uchwały WZC w sprawie zwiększenia składki
  b) przyjęcie zmian w Statucie LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”
  c) przyjęcia nowego logo LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” —>>>  do pobrania projekt Uchwały WZC w sprawie nowego logo  , załącznik do uchwały – wzór LOGO
 11. Przedstawienie prac związanych z przygotowywaniem LSR na lata 2023 – 2029 – Prezes.
 12. Omówienie spraw bieżących:
  a) harmonogram konkursów zaplanowanych na 2022 rok w ramach LSR na lata 2016-2023 – Prezes;
  b) realizacja projektów współpracy w ramach PO RYBY 2014-2020:
  – „Rozwój Północnego Szlaku Rybackiego poprzez budowę dwóch budynków do obsługi plaży, kąpieliska i przystani w gminie Pozezdrze i Kruklanki, w partnerstwie z członkami Północnego Szlaku Rybackiego – Koordynator projektu;
  – „Dobre praktyki w rybactwie oraz projekty realizowane w ramach wdrażania LSR na przykładzie LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” oraz Nadnoteckiej Grupy Rybackiej” w partnerstwie z Nadnotecką Grupą Rybacką (wizyta studyjna w dniach 5-8.09.2022r.) – Koordynator projektu.
  c) realizacja projektu „ZMIANY SYSTEMOWE W TWOJEJ ORGANIZACJI – STATUT, KSIĘGOWOŚĆ, RODO, FUNDRAISING” w ramach NOWEFIO– Koordynator projektu.
  d) realizacja projektu pn. Forum Lokalnych Grup Działania Warmii i Mazur 2022” w ramach KSOW – Koordynator projektu.
 13. Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

 

Prezes Zarządu

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka
„Wielkie Jeziora Mazurskie”