07 listopada 2018w ramach projektu „Centrum Animacji Społecznej – POSTAW NA WOLONTARIAT” (realizowanego przez Związek Stowarzyszeń LGD9 oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”) zorganizowano wernisaż wystawy pt. „NIEPODLEGŁA POLSKA”.

Wystawa jest efektem przeprowadzonego konkursu plastycznego o tym samym tytule. Konkurs plastyczny został przeprowadzony w okresie 27 września – 29 października 2018.
W wernisażu wzięło udział 50 osób, w tym uczestnicy konkursu, Komisja Konkursowa oraz wójt gminy Giżycko – pan Marek Jasudowicz. Każdy uczestnik konkursu plastycznego otrzymał elegancką przypinkę – kotylion w barwach biało –czerwonych

Uczestników wernisażu powitali pani Barbara Dawcewicz – Koordynator Projektu oraz pan Marek Jasudowicz – wójt Gminy Giżycko. Pani Barbara Dawcewicz opowiedziała
o przeprowadzonym konkursie i złożonych plakatach (łącznie 40 sztuk). Zaznaczyła, że poziom był wysoki, a prace konkursowe wyjątkowo pomysłowe i ciekawe.

Wernisaż uświetniony został przez występy muzyczne: Bożenny Oleksiak z akompaniatorem Dariuszem Jodko oraz wokalistek GOKIR Wilkasy – duet Lidia Jurowska & Amelia Somionka.

Po części artystycznej wieczoru przystąpiono do ogłoszenia wyników i wręczenia nagród autorom zwycięskich prac:

  • I miejsce zdobyło Stowarzyszenie Kożuchy „Nasz kawałek Świata”, za pracę pt. „Krwawa Niepodległa” ze świetlicy Kruklin.
  • II miejsce zdobyło Stowarzyszenie Edukacyjne „Jedynka” za plakat autorstwa Julii Hawryszko.
  • III miejsce zdobyło Stowarzyszenie Aktywne Spytkowo – za pracę pt. „Piłsudski z Orłem”.

Autorom zwycięskich prac zostały wręczone nagrody dyplomy oraz bony towarowe (o wartości 400 zł, 300 zł, 200 zł), w ramach których sami mogą wybrać nagrodę rzeczową.

Ponadto, w związku z wysokim poziomem wykonanych prac, Komisja postanowiła wyróżnić 3 organizacje za złożone prace. Ich autorom wręczono dyplomy:

  • Stowarzyszenie Kobiet Mazurskich „Dziewczyny znad Sapiny” – praca pt. „My dla Ojczyzny…”
  • Stowarzyszenie Przyjaciół ZSZ w Węgorzewie „TECHNIK” – praca pt. „Cytaty Józefa Piłsudskiego”
  • Stowarzyszenie Helwing – praca pt. „Wolna Polska 11 XI 2018”, autorstwa Laury Sulowskiej.

Po ogłoszeniu wyników i rozdaniu nagród uczestnicy wernisażu zostali zaproszeni na poczęstunek i do oglądania wszystkich złożonych w konkursie plakatów.

Zwycięzcom konkursu serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie.

Zapraszamy również do oglądania wystawy plakatów pt. „NIEPODLEGŁA POLSKA”, która będzie wisieć w Galerii pod Lipą w GOKiR w Wilkasach jeszcze przez dwa tygodnie.