Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” przystąpiło do realizacji projektu współpracy pn. „Questingowy Projekt Współpracy”. Partnerami są trzy lokalne grupy działania:

  1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, z siedzibą w Bałtowie
  2. Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania
  3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”

Celem projektu współpracy jest podniesienie atrakcyjności obszaru i przyczynienie się do aktywności turystycznej i rekreacyjnej przez utworzenie ścieżek questingowych oraz korekta starych questów na obszarze działania partnerskich LGD. Ponadto, propagowanie odkrywania i poznawania dziedzictwa kulturowo-przyrodnicze, walorów turystycznych oraz upowszechnianie atrakcyjnej i innowacyjnej metody aktywizacji i edukacji przez stworzenie zintegrowanej oferty spędzania wolnego czasu.

W ramach projektu grupa 50 przedstawicieli obszaru działania LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” wzięła udział w wyjeździe studyjnym do Bałtowa. Celem wizyty było poznanie dobrych praktyk w zakresie questingu, jak również udział w konferencji inaugurującej projekt współpracy.

W ramach wizyty uczestnicy przeszli kilka ścieżek questingowych, w tym questy piesze pn. „Niezwykłe tajemnice dinozaurów”, „Śladami historii w Żydowskim Jarze” oraz „Co w zamkach straszy, czyli Polska w Miniaturze z kompanem w kapturze” – quest w parku miniatur. Ponadto uczestniczyli w zajęciach warsztatowych i konferencji inaugurującej realizację projektu współpracy, w czasie której przedstawiono założenia projektu współpracy, partnerskie grupy podzieliły się swoimi doświadczeniami w zakresie realizacji questów, a LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” zaprezentowała potencjał swojego obszaru do realizacji ścieżek questingowych.

Uczestnicy wizyty wrócili wzbogaceni o cenną wiedzę i doświadczenie w temacie questingu, które będą wykorzystywać w najbliższych tygodniach podczas tworzenia ścieżek questingowych w swoich gminach. Na terenie LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” powstanie 9 questów, po jednym w każdej członkowskiej gminie.

Projekt pn. „Questingowy Projekt Współpracy” dofinansowany jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inisjatywy LEADER, Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.