Miło nam poinformować, że w dniu 05 lipca 2022r., przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” podpisali z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego umowę o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Otrzymane dofinansowanie w wysokości 74 000,00 zł zostanie przeznaczone na przygotowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

W proces przygotowania nowego dokumentu strategicznego zostanie włączona lokalna społeczność poprzez udział w konsultacjach społecznych, o terminie których będziemy informować. Poprzez konsultacje LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” chce zaangażować mieszkańców w prace nad przygotowaniem nowego strategicznego dokumentu, który będzie wskazywał kierunki wspierania rozwoju obszaru działania LGR w najbliższych latach.

Pliki do pobrania:

Lokalna Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027 zostanie opracowana przy udziale Grypy Roboczej ds. opracowania LSR

Dodatkowo została opracowana anonimowa ankieta, celem której jest identyfikacja  problemów i potrzeb lokalnej społeczności oraz fiszka projektowa.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety oraz fiszki:

link do ankiety -> kliknij tutaj 

link do fiszki projektowej -> kliknij tutaj