Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naboru nr 1/2023:

Wsparcie budowy lub wyposażenie w sprzęt i urządzenia podmiotów rozpoczynających lub prowadzących aktywność gospodarczą związaną ze specyfiką obszaru – podjęcie działalności gospodarczej

Protokoły z posiedzeń Rady:

Protokół Rady z 01.02.2023r.

Protokół Rady z 21.02.2023r.

Protokół Rady z 22.02.2023r.

Protokół Rady z 28.02.2023r.

Protokół Rady z 07.03.2023r.