Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naboru nr 1/2023:

Wsparcie budowy lub wyposażenie w sprzęt i urządzenia podmiotów rozpoczynających lub prowadzących aktywność gospodarczą związaną ze specyfiką obszaru – podjęcie działalności gospodarczej