Porządek Obrad

 XII Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka
,,Wielkie Jeziora Mazurskie”

13 października 2017 roku (piątek); Biuro LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie”

1.   Przedstawienie i omówienie porządku obrad.
2.   Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady z 18.09.2017r.
3.   Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa na operacje,   które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady.
4.   Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.      Podjęcie decyzji w sprawie zmiany umowy zawartej między Zarządem Województwa
a. Beneficjentem (Gmina Budry) dot. naboru nr 1/2016.
6.      Wolne wnioski i zapytania.
7.       Zamknięcie obrad.