W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 opracowana została anonimowa fiszka projektowa, której celem jest przedstawienie projektu/ pomysłu który miałby zostać sfinansowany ze środków PROW na lata 2021 – 2027.

Zapraszamy do wypełnienia fiszki projektowej:

WYPEŁNIJ FISZKĘ PROJEKTOWĄ