Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” zaprasza na szklenie pn. „Animator czasu wolnego”, które odbędzie się w terminie 08-09 grudnia 2018r. (sobota – niedziela” w godz. 9.00-15.30 w Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach (ul. Olsztyńska 54, budynek GOKiR).

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności
w zakresie animacji czasu wolnego. Liczba miejsc jest ograniczona – zaplanowano udział 20 osób.

Zasady rekrutacji na szkolenie:

  • złożenie podpisanegoformularza zgłoszeniowego najpóźniej do 30 listopada br. w biurze stowarzyszenia w Węgorzewie lub Wilkasach lub przesłanie skanu podpisanego formularza na maila;
  • wiek od 16 do 25 lat oraz kobiety (tzw. grupy de faworyzowane);
  • opis doświadczenia społecznego związanego z animacją, w szczególności jako wolontariusz na różnego rodzaju imprezach i wydarzeniach;
  • uzasadnienie potrzeby udziału w szkoleniu;
  • organizator nie zapewnia transportu na szkolenie;
  • zakłada się udział osób z każdej gminy członkowskiej LGD (Węgorzewo, Budry, Pozezdrze, Giżycko – tylko gmina wiejska, Kruklanki, Miłki, Wydminy, Ryn, Srokowo).
  • o zakwalifikowaniu się na szkolenie, uczestnicy będą powiadamiani telefonicznie najpóźniej do 04 grudnia br.

Szczegółowe informacje, można uzyskać w biurach stowarzyszenia:

Szkolenie dofinansowane jest w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Załączniki:

formularz zgłoszenia

Program II dzień

Program I dzień