Zapraszamy do udziału w konferencji on-line 25-26 listopada 2021 r. ,,Wyzwania sektora pozarządowego w zmieniającej się rzeczywistości”. Konferencja będzie okazją do rozmowy na temat zmieniającej się rzeczywistości i jej wpływu na działalność organizacji obywatelskich. Do tematu wprowadzi  prof. Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego, którego wystąpienie zainauguruje wydarzenie.

W trakcie dyskusji panelowych poruszone zostaną zagadnienia związane m.in. z perspektywami i kierunkami rozwoju polityki młodzieżowej w Polsce, opornością instytucjonalną III sektora na kryzysy oraz pracą organizacji obywatelskich na rzecz seniorów w czasie pandemii COVID. Będzie również poruszany temat programów zarządzanych przez Instytut, wolontariatu, think tanków oraz Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego. Drugiego dnia konferencji zaprezentowany zostanie raport z badania „Finansowanie organizacji pozarządowych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 i 2021 r.”, którego autorami są Piotr Stec – Prezes Fundacji M.A.P.A. Obywatelska Kwidzyn i Łukasz Samborski – Współprzewodniczący RDPP, Dyrektor RC Gdańsk. Podczas wydarzenia wręczone zostaną również nagrody w „Konkursie na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską poświęconą społeczeństwu obywatelskiemu”.

Zachęcamy do rejestracji  -> kliknij tutaj