Zapraszamy do udziału w  IX Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych, którego organizatorem strategicznym jest Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Forum odbędzie się 26-28 czerwca 2024r.
Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 3 czerwca 2024r.

Formularz rejestracyjny i szczegółowe informacje znajdują się na stronie ofip.eu

Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych odbywa się cyklicznie od 1996 roku i skupia osoby działające w organizacjach pozarządowych, samorządach, administracji publicznej oraz biznesu. Prezentuje ważne inicjatywy, inspirujące działania oraz innowacyjne rozwiązania.
Organizacje spoza Warszawy zainteresowane uczestnictwem w OFIP mogą ubiegać się o sfinansowanie kosztów transportu na wydarzenie (środkami publicznego transportu zbiorowego, np. autokarem) w ramach Priorytetu 5, Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO, Edycja 2024 w ramach ścieżki: ŻYCIE PUBLICZNE.  Warunkiem pozytywnej decyzji o finansowaniu jest wypełnienie wniosku, spełnienie określonych warunków oraz potwierdzenie udziału w OFIP-ie. Szczegóły zostaną podane w korespondencji po zakwalifikowaniu do udziału w Forum.