Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi zaprasza na bezpłatne dwudniowe szkolenie pt. „Finanse i księgowość w praktyce oraz sprawozdawczość roczna”. 🗣👩‍💼💡
📍 Zakres tematyczny dwudniowego szkolenia:
– Zasady pracy z finansami i księgowością w podmiotach ekonomii społecznej (PES);
– Planowanie i budowa budżetu rocznego;
– Ewidencja zdarzeń gospodarczych;
– Zatrudnianie w PES;
– Sprawozdawczość finansowa organizacji;
– Rodzaje dokumentów księgowych i sposób ich opisywania.
Szkolenie poprowadzi wieloletni praktyk – Kinga Wołotkiewicz. Od 2004r. nieprzerwanie związana z pozarządówką. Od zawsze blisko finansów, więc i w Stowarzyszeniu Adelfi przez lata współpracy zajmuje się działką finansów szeroko pojętych. Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na kierunku marketing i zarządzanie. Dodatkowo wiedzę swą uzupełniła ważnymi dla niej kursami: Szkoła Trenerów Organizacji Pozarządowych – XV edycja, Doradca biznesowy OIC Poland, Program Menadżerowie NGO Promengo – VI edycja oraz szeregiem szkoleń. Nie przestaje się szkolić i wciąż szuka możliwości rozwoju i poszerzania wiedzy i doświadczenia. 🍀✨
📍 Termin i miejsce:
8-9.06.2024 (sobota i niedziela) w godzinach 09:00-16:00 każdego dnia z przerwami
Giżycko 11-500, ul. Dąbrowskiego 14, Budynek Miejskiej Bazy Sportów Wodnych (przy Ekomarina Giżycko)
📍 Grupa odbiorców szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, chcących ekonomizować swoją działalność, osób/grup zainteresowanych tworzeniem przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu finansów i księgowości w PES.
📍 Jak się zgłosić?
Aby się zgłosić należy do dnia 29.05.2024 do godz. 12:00 wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej: https://forms.gle/A5gb6yiehvXc6eMw
oraz wypełnić Deklarację uczestnictwa w projekcie: https://bit.ly/3yDYBZO
i przesłać skan lub dokument podpisany elektronicznie na adres mailowy: dorota.gutowska@adelfi.pl
O udziale w szkoleniu decyduje potwierdzenie od Organizatora.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia wyżywienie.
📍 W razie dodatkowych pytań lub niejasności związanych ze szkoleniem prosimy o kontakt z Dorotą Gutowską, e-mail: dorota.gutowska@adelfi.pl, tel.798-349-266
Dwudniowe szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku”, który realizowany jest przez Stowarzyszenie Adelfi w partnerstwie ze Stowarzyszeniem ESWIP i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.