Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące wyboru organizatora spływów kajakowych pn. ,,Łączy Nas Sapina”.

Do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Wzór oferty
  3.  Oświadczenie Wnioskodawcy o braku powiązań
  4. Umowa organizacji spływów kajakowych