25 marca 2013 r. zostało zawarte w Gołdapi porozumienie pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, a Powiatem Gołdapskim.

Celem porozumienia jest stworzenie warunków do opracowania wielofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 obejmującej obszar działania LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” oraz obszar gmin Powiatu Gołdapskiego. W imieniu naszego Stowarzyszenia dokument został podpisany przez Pana Andrzeja Kolasę – Prezesa Zarządu oraz Pana Bogdana Maczugę – Skarbnika Zarządu.