Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego

Dotyczy: zapytania ofertowego nr 3/2022 PO RYBY w sprawie  samochodu typu SUV, o mocy do 80 (100) kW (KM), z instalacją LPG

W związku z przeprowadzonym postępowaniem w sprawie zapytania nr 3/2022 PO RYBY z dnia 15.07.2022 r.  informujemy o unieważnieniu przedmiotowego zapytania ofertowego. Unieważnienie odbywa się zgodnie z zapisem zawartym w treści zapytania „zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny”.