Zgodnie z uchwałą nr  12/WZC/22 Walnego Zebrania Członków w sprawie przyjęcia nowego logo LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” informujemy, że od 01 stycznia br. obowiązuje nowe logo.

Do pobrania logo -> pobierz logo.