Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich realizuje projekt pn. „Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi”, który został sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030. Celem projektu jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy nt. aktywności obywatelskiej na wsi, w tym przede wszystkim określenie najważniejszych wyzwań i problemów, stojących przed organizacjami działającymi na obszarach wiejskich.

Pierwszym etapem, który zamknięty zostanie 31 marca, jest stworzenie Bazy Organizacji Wiejskich. Dane zebrane poprzez Bazę zostaną uzupełnione o wywiady telefoniczne z wylosowanymi organizacjami. Pozyskane informacje i wnioski z nich płynące przedstawione zostaną w publikacji, której wydanie planowane jest na grudzień 2021 roku.

W imieniu Organizatora zapraszamy do wypełnienia formularza znajdującego się na stronie: www.faow.org.pl/baza