W dniu 19 maja br. przedstawiciel naszego StowarzyszeniaMarta Grochocka (specjalista ds. promocji i animacji) wziął udział w uroczystej gali wręczenia nagród za najlepsze praktyki w zakresie inicjatyw, projektów lub inwestycji na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i obszarów przybrzeżnych 2018 (Nordic –Baltic Rural and MaritimeAward 2018), która została zorganizowana w Örnsköldsvik w Szwecji podczas Szwedzkiego Parlamentu Wiejskiego.

Nagroda ma na celu uznanie projektów, działań lub inwestycji w krajach uczestniczących, które otrzymały wsparcie w ramach jednego z dwóch funduszy.

Laureatami Nordic-Baltic Rural and Maritime Award 2018 są:
– „Żyjąc na krawędzi” – Szlak Żółtych Okien południowej Estonii („Living on the Edge” – South Estonia Yellow windows route)
– Północny Szlak Rybacki wraz z utworzeniem Centrów Promocji i Edukacji (The Northern Fisheries Trail, including the creation of educational and promotional centres)
-Opracowanie selektywnej sieci do poprawy połowów trałowych w regionach z zagrożoną migracją łososia (Development, piloting and use of a selective grid to improve trawl fishing in regions of endangered salmon migration).

Ponadto w ramach kilkudniowego pobytu w Örnsköldsvik przedstawiciel naszego Stowarzyszenia wziął udział w kilku wizytach studyjnych prezentujących dobre praktyki rozwoju lokalnego, jak również aktywnie uczestniczył w zorganizowanych seminariach. Był obecny także w czasie tematycznych prezentacji na posiedzeniu plenarnym dotyczącym przyszłości obszarów wiejskich (usług, infrastruktury cyfrowej, kultury, wpływu lokalnego), jak również podczas debaty politycznej na temat polityki rolnej, w której uczestniczył m.in. Premier Szwecji – Stefan Löfven oraz liderzy szwedzkich partii politycznych.

Pobyt w Szwecji przyczynił się również do nawiązania kontaktów z Lokalnymi Grupami Działania ze Szwecji, Estonii i Finlandii, które zamierzamy rozwijać celem nawiązania trwałej współpracy w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i obszarów zależnych od rybactwa.

Więcej informacji na temat zgłoszonych i wybranych projektów znajduje się tutaj ———->>>> strona Szwedzkiej Sieci Obszarów Wiejskich