Konkurs Godni Naśladowania organizowany jest przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego we współpracy z wieloma partnerami.

Godni Naśladowania to jedyny konkurs o zasięgu regionalnym, w którym nagradzane są działania organizacji pozarządowych, ich liderów oraz JST i firm współpracujących z trzecim sektorem w rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego na Warmii i Mazurach.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów i kandydatki do nagrody w czterech kategoriach:

  1. Organizacja Godna Naśladowania,
  2. Pozarządowiec Godny Naśladowania,
  3. Samorząd Godny Naśladowania,
  4. Przedsiębiorca Godny Naśladowania.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 października br. do godz. 23:59.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 6 listopada 2023, podczas Gali Organizacji Pozarządowych.

Więcej o konkursie oraz jego laureatach znajdziesz na stronie: ropwwm.org.pl (w zakładce „Godni Naśladowania”).