Projekt pn. „Zmiany systemowe w Twojej organizacji – STATUT, KSIĘGOWOŚĆ, RODO, FUNDRAISING” realizowany jest dzięki dofinansowaniu Narodowego Instytutu Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2021r. – 31.12.2023r., a jego głównym celem jest wzmocnienie kompetencji i potencjału 50 organizacji obywatelskich działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego poprzez pomoc doradczą, informacyjną, szkoleniową i ekspercką.

Wartość dofinansowania: 384 603,00 zł

Całkowita wartość projektu: 393 723,00 zł

W ramach projektu zaplanowano:

 • Kompleksowe doradztwo, w tym z zakresu aktualizacji statutu, prowadzenia księgowości oraz porady prawno-obywatelskie;
 • Opracowanie strategii fundraisingowych dla 14 NGO oraz przeprowadzenie
  4 kampanii fundraisingowych;
 • Opracowanie oraz wdrożenie przepisów RODO dla 14 NG0;
 • Szkolenia, w tym z zakresu pisania projektów, prawa, fundraisingu, księgowości, zarządzania i motywacji, wystąpień publicznych, RODO, Excela;
 • Spotkania animacyjne w terenie;
 • 2 wizyty studyjne do LGR „Zalew Wiślany”/ LGD ,,Partnerstwo Północnej Warmii
  i Wysoczyzny Elbląskiej” (rok 2022) oraz do LGD ,,Brama Mazurskiej Krainy” (rok 2023);
 • Konkurs „Dobre praktyki z zakresu fundraisingu” (2 edycje);
 • Nowości wydawnicze;
 • 2 konferencje: inaugurująca oraz podsumowująca projekt.

Bezpłatne wsparcie mogą otrzymać podmioty z terenu województwa warmińsko – mazurskiego:

 • organizacje pozarządowe
 • koła gospodyń wiejskich
 • grupy nieformalne
 • aktywni mieszkańcy

Zapraszamy w/w podmioty do wypełniania i przesyłania Formularza potrzeb -> pobierz