W dniach 20-21 października 2022 w Hotelu Ognisty Ptak w Ogonkach odbyło się Forum LGD Warmii i Mazur 2022. Tegorocznym organizatorem wydarzania było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”. Udział w wydarzeniu wzięli przedstawiciele dwunastu Lokalnych Grup Działania z Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przedstawiciele Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie oraz przedstawiciele lokalnych samorządów (łącznie 53 osoby).

Po uroczystym otwarciu Forum przez panią Barbarę Dawcewicz – Prezesa Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie”, głos zabrał pan Adam Krzyśków – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Samorządu Województwa Warmińsko Mazurskiego, który podkreślił znaczenie skutecznego wdrażania LSR w rozwoju województwa. Temat rozwinął pan Wojciech Stanny – Kierownik Biura Projektów PROW, poruszając kwestie procesu i postępu wdrażania obecnych lokalnych strategii rozwoju. W swoim wystąpieniu zwrócił  szczególną uwagę na zbliżający się termin „kamienia milowgo” ( 30.06.2023r.) i konieczność przyspieszenia działań dotyczących wdrażania LSR ze środków PROW.

W kolejnych blokach tematycznych, uczestnicy Forum mieli przyjemność zapoznać się z zasadami monitoringu i ewaluacji lokalnych strategii rozwoju, które zostały przedstawione przez dr Andrzeja Hałasiewicza, a także wysłuchali wystąpienia pana Wojciecha Żemisa dotyczącego Budowania motywacji w zespole oraz Zarządzania zmianą i zespołem w zmianie, których umiejętne stosowanie okazuje się kluczowe dla skutecznego zarządzania lokalną grupą działania, szczególnie w okresie zmian obejmujących LGD-y w związku z końcem wdrażania obecnych lokalnych strategii rozwoju i wchodzeniem w nowy okres programowania. Dzięki udziałowi w Forum LGD  pana Piotra Sadłochy – Prezesa Zarządu Polskiej Sieci LGD, uczestnikom zostały przedstawione najważniejsze informacje i wymogi dotyczące przyszłej perspektywy, w tym tematy związane z tworzeniem LSR na lata 2023-2027.

Wszyscy uczestnicy Forum otrzymali pamiątkowe teczki konferencyjne, materiały promocyjne w postaci mapek, informatorów i katalogów oraz artykuły promocyjne przekazane przez członkowskie samorządy. Podsumowaniem pierwszego dnia Forum była uroczysta kolacja podczas, której uczestnicy Forum mieli możliwość integracji, wymiany informacji i doświadczeń związanych ze swoją działalnością, w tym wdrażaniem obecnych strategii i przygotowaniem LSR do przyszłej perspektywy  2023-2027.

Forum zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków  KSOW. Koordynatorem projektu z ramienia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” była pani Marta Gawejko – Specjalista ds. promocji i projektów współpracy .

Informacje o Forum LGD Warmii i Mazur zostały podane do publicznej wiadomości na stronie www.mazurylgr.pl oraz na profilu FB.