W dniach 03-04 września 2020 przedstawiciele Biura LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” uczestniczyli w Forum LGD Warmii i Mazur 2020, które odbyło się w Lidzbarku Warmińskim.

Uczestnikami Forum byli przedstawiciele Lokalnych Grup Działania z województwa Warmińsko – Mazurskiego, przedstawiciele Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa UM, a także gość specjalny – Miron Sycz – Wicemarszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

W czasie dwudniowego spotkania dokonano m.in. podsumowania dotychczasowej działalności LGD, a także przedstawiono nowe regulacje prawne i informacje kluczowe dla wdrażania LSR. Uczestnicy wzięli również udział w szkoleniu z zakresu budowania misji, celów rozwojowych i długoterminowego planowania strategicznego w formule partnerskiej, a także kreowania prawidłowych relacji pracowniczych w firmie. Największym zainteresowaniem cieszyły się „warsztaty strategiczne – działanie przez cele„, które poprowadził Jerzy Owsiak.  Ponadto, zostały  przedstawione instrumenty wspierania przedsiębiorców oferowane przez Instytucje Otoczenia Biznesu. Forum było także doskonałą okazją do prezentacji wyników badania: Rola Lokalnych Grup Działania/Lokalnych Grup Rybackich  Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kreowaniu rozwoju lokalnego.