Poniedziałek, 21 stycznia 2019 | Imieniny: Agnieszki, Jarosława

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona 
internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cel operacji: wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

         
baner_2v2.jpg baner_1v2.jpg baner_5v2.jpg baner_3v2.jpg baner_4v2.jpg

 
 

Zapraszamy


 

UWAGA!

Przypominamy o konieczności uregulowania składki członkowskiej za 2018 rok.

Poniżej numer konta bankowego na, który należy wpłacić składkę.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ZA 2018 ROK ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 16/WZC/2015 Z 17 GRUDNIA 2015R.

1 Instytucje publiczne

Samorządy Gminne - 12.000,00 PLN

Samorządy Powiatowe - 4.000,00 PLN 

Pozostałe instytucje publiczne - 120,00 PLN

2.  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą - 250,00 PLN

3.  Organizacje pozarządowe - 60,00 PLN

4.  Osoby fizyczne - 60,00 PLNJeśli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach, zapisz się do naszego newslettera


     Dzisiaj:     155
     Wczoraj:     173
     Ostatni tydzień:     155
     Ostatni miesiąc:     3817

     Wszystkie odwiedziny:     296228

Uchwała nr 5/WZC/10 z dnia 22 stycznia 2010r.

UCHWAŁA

Walnego Zebrania Członków

Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie”

 

Uchwała nr 5/WZC/10 z dnia 22 stycznia 2010r.
W sprawie wyboru  Zarządu  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”


Na podstawie § 20 ust 13 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” uchwala się co następuje:

§ 1


Zgłoszeni kandydaci do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” w głosowaniu jawnym przy obecności 33 członków zwyczajnych Stowarzyszenia otrzymali następującą liczbę głosów:

  1. Władysław Gładkowski - 32
  2. Bogusław Staruch - 32
  3. Andrzej Antończak- 32

 

§ 2


W związku z powyższym stwierdza się, że do składu Komisji Rewizyjnej  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”zostali wybrani:

  1. Władysław Gładkowski
  2. Bogusław Staruch
  3. Andrzej Antończak

 

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia


Za Walne Zebranie Członków
Przewodniczący Walnego Zebrania Członków – Andrzej Kolasa
Sekretarz – Małgorzata Cwalina            
 
 

CZŁONKOWIE

REKOMENDOWANE STRONY

 

Mapa Obszaru LGD9

Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich

 Mazury Travel

 

  STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” | © 2013 - wszelkie prawa zastrzeżone   Projekt i hosting STUDIO KOLOR