Czwartek, 17 stycznia 2019 | Imieniny: Jana, Antoniego

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona 
internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cel operacji: wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

         
baner_3v2.jpg baner_1v2.jpg baner_5v2.jpg baner_4v2.jpg baner_2v2.jpg

 
 

Zapraszamy


 

UWAGA!

Przypominamy o konieczności uregulowania składki członkowskiej za 2018 rok.

Poniżej numer konta bankowego na, który należy wpłacić składkę.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ZA 2018 ROK ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 16/WZC/2015 Z 17 GRUDNIA 2015R.

1 Instytucje publiczne

Samorządy Gminne - 12.000,00 PLN

Samorządy Powiatowe - 4.000,00 PLN 

Pozostałe instytucje publiczne - 120,00 PLN

2.  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą - 250,00 PLN

3.  Organizacje pozarządowe - 60,00 PLN

4.  Osoby fizyczne - 60,00 PLNJeśli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach, zapisz się do naszego newslettera


     Dzisiaj:     45
     Wczoraj:     271
     Ostatni tydzień:     702
     Ostatni miesiąc:     2997

     Wszystkie odwiedziny:     295408

Uchwała nr 8/WZC/10 z dnia 22 stycznia 2010r.

UCHWAŁA

Walnego Zebrania Członków

Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie”

 

Uchwała nr 8/WZC/10 z dnia 22 stycznia 2010r.
W sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich


W związku z przedstawieniem przez Komitet Założycielski projektu Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich na podstawie § 20 ust 13 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia  postanawia się, co następuje:

§ 1


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia przyjmuje w przedstawionej postaci Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich. LSROR stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


Za przyjęciem uchwały spośród obecnych  33 osób na Walnym Zebraniu Członków głosowało -33, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu - 0członków.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi i zobowiązuje się Zarząd Stowarzyszenia do:

  1. Terminowego przygotowania i podejmowania działań w ramach realizacji operacji i zadań zapisanych w LSROR
  2. Ciągłego monitorowania realizacji zadań i operacji opisanych w LSROR
  3. Dokonywania okresowych przeglądów realizacji LSROR oraz bilansowania osiągniętych efektów.
  4. Przedstawiania WZC stosownych projektów zmian w zapisach LSROR koniecznych dla osiągnięcia zaplanowanych celów.

 

§ 4


Upoważnia się Zarząd do dokonywania zmian w LSROR  w zakresie dotyczącym  poprawiania błędów maszynowych i stylistycznych, jak i wynikajacych z uwag Instytucji Zarzadzającej - Ministerstwa Rolnictwa

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia

 


Za Walne Zebranie Członków
Przewodniczący Walnego Zebrania Członków – Andrzej Kolasa
Sekretarz – Małgorzata Cwalina           

 
 

CZŁONKOWIE

REKOMENDOWANE STRONY

 

Mapa Obszaru LGD9

Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich

 Mazury Travel

 

  STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” | © 2013 - wszelkie prawa zastrzeżone   Projekt i hosting STUDIO KOLOR