Czwartek, 17 stycznia 2019 | Imieniny: Jana, Antoniego

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona 
internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cel operacji: wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

         
baner_2v2.jpg baner_1v2.jpg baner_5v2.jpg baner_3v2.jpg baner_4v2.jpg

 
 

Zapraszamy


 

UWAGA!

Przypominamy o konieczności uregulowania składki członkowskiej za 2018 rok.

Poniżej numer konta bankowego na, który należy wpłacić składkę.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ZA 2018 ROK ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 16/WZC/2015 Z 17 GRUDNIA 2015R.

1 Instytucje publiczne

Samorządy Gminne - 12.000,00 PLN

Samorządy Powiatowe - 4.000,00 PLN 

Pozostałe instytucje publiczne - 120,00 PLN

2.  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą - 250,00 PLN

3.  Organizacje pozarządowe - 60,00 PLN

4.  Osoby fizyczne - 60,00 PLNJeśli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach, zapisz się do naszego newslettera


     Dzisiaj:     45
     Wczoraj:     271
     Ostatni tydzień:     702
     Ostatni miesiąc:     2997

     Wszystkie odwiedziny:     295408

LISTA RANKINGOWA I nabór 2013 - 4.1.b

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” informuje, że Komitet Stowarzyszenia zakończył procedurę oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs, trwający od 01.03.2013r. do 02.04.2013r. w ramach środka 4.1.b: -  Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem.

 

Wnioskodawcy na podstawie § 31 Regulaminu Komitetu przysługuje prawo odwołania od decyzji Komitetu w ciągu 7 dni od daty podania do wiadomości publicznej na stronie internetowej LGR listy ocenionych przez Komitet wniosków. Wniosek o ponowne rozpatrzenie operacji należy złożyć według wzoru dostępnego w Biurze LGR lub na stronie www.mazurylgr.pl. Wniosek o ponowne rozpatrzenie operacji powinien być złożony zgodnie z zapisem paragrafu 31 ust. 3 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” osobiście bezpośrednio w biurze LGR, w godzinach jego pracy (poniedziałek: 9.00-17.00, wtorek-piątek: 8.00-16.00)

Wnioskodawcy przysługuje prawo wglądu do protokołu oceny operacji w Biurze LGR w godzinach jego pracy  w Węgorzewie, ul. Plac Wolności 1b. W wyniku rozpatrzenia przez Komitet odwołań wniesionych przez Wnioskodawców istnieje możliwość zmiany miejsca operacji na liście rankingowej.

Załączniki:
Pobierz plik (Lista rankingowa I nabór 2013 4.1.d.pdf)Lista rankingowa[1]

 

Dyrektor

Biura LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”

  
 

CZŁONKOWIE

REKOMENDOWANE STRONY

 

Mapa Obszaru LGD9

Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich

 Mazury Travel

 

  STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” | © 2013 - wszelkie prawa zastrzeżone   Projekt i hosting STUDIO KOLOR