Poniedziałek, 21 stycznia 2019 | Imieniny: Agnieszki, Jarosława

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona 
internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cel operacji: wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

         
baner_3v2.jpg baner_1v2.jpg baner_5v2.jpg baner_4v2.jpg baner_2v2.jpg

 
 

Zapraszamy


 

UWAGA!

Przypominamy o konieczności uregulowania składki członkowskiej za 2018 rok.

Poniżej numer konta bankowego na, który należy wpłacić składkę.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ZA 2018 ROK ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 16/WZC/2015 Z 17 GRUDNIA 2015R.

1 Instytucje publiczne

Samorządy Gminne - 12.000,00 PLN

Samorządy Powiatowe - 4.000,00 PLN 

Pozostałe instytucje publiczne - 120,00 PLN

2.  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą - 250,00 PLN

3.  Organizacje pozarządowe - 60,00 PLN

4.  Osoby fizyczne - 60,00 PLNJeśli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach, zapisz się do naszego newslettera


     Dzisiaj:     153
     Wczoraj:     173
     Ostatni tydzień:     153
     Ostatni miesiąc:     3815

     Wszystkie odwiedziny:     296226

Program z Walnego Zebrania Członków z dnia 8 lutego 2010 roku

 

Węgorzewo 8.02.2010 roku

PROGRAM

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia  

Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”


Termin: Zebrania 22 lutego 2010 roku godz. 13.00
Miejsce: Sala Konferencyjna Urzędu Miasta w Rynie

 L.p. Przedsięwzięcie czas uwagi
1 Powitanie uczestników WZC 13.00-13.10  
 2 Przedstawienie i przyjęcie  programu WZC
Przyjęcie Protokołu z WZC z dnia 22.01.2010 roku
13.10-13.20  
 3 Wybór:
- Przewodniczącego zebrania
- Sekretarza zebrania
- Komisji skrutacyjnej i Uchwał
13.20-13.30  
 4 Informacja o pracy Zarządu – podjęte uchwały i decyzje 13.30-13.40  
 5 Przedstawienie propozycji Zarządu w zakresie wysokości składek członkowskich 13.40-13.45  
 6 Dyskusja 13.45-14.00  
 7 Podjęcie uchwały o wysokości składek członkowskich 14.00-14.05 Uchwała 10/WZC/10
 8 Przedstawienie projektu Regulaminu Organizacyjnego Komitetu
Podjęcie uchwały o ustanowieniu Regulaminu Organizacyjnego Komitetu
14.05-14.25 Uchwała 11/WZC/10
 9 Przerwa 14.25-14.40  
 10 Przedstawienie znowelizowanej LSROR
Podjęcie uchwały o przyjęciu znowelizowanej LSROR
14.40-16.10 Uchwała 12/WZC/10
 11 Omówienie bieżących spraw LGR:
- stan przygotowania wniosku o wybór stowarzyszenia do realizacji LSROR
- informacja o założeniu rachunku bankowego
16.10-16.30  
 12 Zakończenie WZC 16.30-16.35  Projekt LSROR oraz inne dokumenty dotyczące LGR i  WZC dostępne są na stronie internetowej LGD 9 www.mazurylgd9.pl oraz pod nr tel. 087 427 06 17

Zarząd
Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie”

  
 

CZŁONKOWIE

REKOMENDOWANE STRONY

 

Mapa Obszaru LGD9

Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich

 Mazury Travel

 

  STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” | © 2013 - wszelkie prawa zastrzeżone   Projekt i hosting STUDIO KOLOR