Niedziela, 21 października 2018 | Imieniny: Urszuli, Hilarego

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona 
internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cel operacji: wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

         
baner_4v2.jpg baner_1v2.jpg baner_5v2.jpg baner_3v2.jpg baner_2v2.jpg

 
 

Zapraszamy


 

UWAGA!

Przypominamy o konieczności uregulowania składki członkowskiej za 2018 rok.

Poniżej numer konta bankowego na, który należy wpłacić składkę.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ZA 2018 ROK ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 16/WZC/2015 Z 17 GRUDNIA 2015R.

1 Instytucje publiczne

Samorządy Gminne - 12.000,00 PLN

Samorządy Powiatowe - 4.000,00 PLN 

Pozostałe instytucje publiczne - 120,00 PLN

2.  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą - 250,00 PLN

3.  Organizacje pozarządowe - 60,00 PLN

4.  Osoby fizyczne - 60,00 PLNJeśli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach, zapisz się do naszego newslettera


     Dzisiaj:     23
     Wczoraj:     105
     Ostatni tydzień:     922
     Ostatni miesiąc:     3245

     Wszystkie odwiedziny:     280978

Konferencja podsumowująca wdrażania osi 4 PO RYBY na terenie województwa warmińsko - mazurskiego

 W dniach 28–29 września 2015r. w Kadynach odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca wdrażanie osi 4 PO RYBY na terenie województwa warmińsko – mazurskiego przez 4 Lokalne Grupy Rybackie – LGR Wielkie Jeziora Mazurskie, LGR Pojezierze Olsztyńskie, LGR Zalew Wiślany i LGD Mazurskie Morze. Uczestnikami konferencji oprócz przedstawicieli LGR–ów byli również przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego – członków LGR-ów, którzy byli beneficjentami PO RYBY oraz przedstawiciele sektora gospodarczego i społecznego, którzy sięgnęli po środki na różnorodne inwestycje zlokalizowane na obszarze działania LGR-ów.

 

 Gośćmi honorowymi byli Pan Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego, który dokonał otwarcia konferencji  i wprowadził zebranych w tematykę spotkania oraz Pani Sylwia Jaskulska - Wicemarszałek, która przedstawiła wykorzystanie środków finansowych przez LGR w ramach osi 4 PO RYBY w województwie warmińsko - mazurskim, a także Pan Marcin Frankowski -  Zastępca Dyrektora Departamentu Rybołówstwa MRiRW, który przedstawił podsumowanie realizacji PO RYBY 2007 – 2013 w Polsce oraz omówił RLKS w programie „Rybactwo i Morze” w nowej perspektywie finansowej UE 2014 – 2020.

Przedstawiciele LGR-ów zaprezentowali realizację Lokalnych Strategii Obszarów Rybackich wskazując stopień osiągnięcia wskaźników zawartych w tych dokumentach oraz pokazując przykłady dobrych praktyk służących aktywizacji lokalnych społeczności. Niektórzy z obecnych na konferencji beneficjentów, przedstawili swoje inwestycje, zrealizowane z osi IV PO RYBY.

Gospodarze: Dyrektor Jarosław Sarnowski, Wicedyrektor Alicja Bojarska oraz Kierownik Ewa Barcz wraz z Pracownikami przygotowali wyróżnienia dla Zarządów LGR oraz samorządów gmin i powiatów oraz zaproszonych beneficjentów z  sektora społecznego i gospodarczego w postaci pamiątkowych dyplomów oraz materiałów promocyjnych.

Dużą atrakcją dla uczestników konferencji była wizyta studyjna na obszarze LGR Zalew Wiślany, podczas której mieli możliwość zapoznać się z inwestycjami w porcie w Tolkmicku, obejrzeć Park Astronomiczny przy Muzeum Kopernika we Fromborku, zobaczyć zagospodarowanie rynku  z figurą Kopernika oraz plac zabaw we Fromborku.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora Mazurskie reprezentowane było przez: Barbarę Dawcewicz - Prezesa, Dariusza Grygienczę i Bogdana Maczugę – członków Zarządu, Małgorzatę Cwalinę – członka Komitetu oraz Wiolettę Banasiewicz - Dyrektor biura. Obecni byli również przedstawiciele 6 gmin członkowskich Stowarzyszenia oraz 2 powiatów.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.  
 

CZŁONKOWIE

REKOMENDOWANE STRONY

 

Mapa Obszaru LGD9

Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich

 Mazury Travel

 

  STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” | © 2013 - wszelkie prawa zastrzeżone   Projekt i hosting STUDIO KOLOR