Uwaga! Hodowcy ryb słodkowodnych!

10 grudnia 2015


W związku z wejściem w życie w dniu dzisiejszym rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że od dnia 10.12.2015 do dnia 14.12.2015 r. istnieje możliwość złożenia wniosku przez:

podatników podatku rolnego, którzy w 2015 r. prowadzili chów i hodowlę ryb słodkowodnych w stawach położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła susza w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich o pomoc w wysokości 300 zł na 1 ha zarybionych stawów rybnych, która udzielana będzie  w formule pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury co oznacza, że wysokość pomocy nie będzie mogła przekroczyć równowartości 30 tys. euro.

 

Powyższy wniosek należy złożyć do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

Szczegóły znajdują się na stronie ARiMR