Wzory dokumentów PROW 2014-2020

09 sierpnia 2016

Szanowni Państwo!

informujemy, że w dniu 1 sierpnia 2016 roku na stronie internetowej Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zostały zamieszczone wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020. Formularze zostały wprowadzone Zarządzeniami Prezesa ARiMR i uzyskały akceptację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Zapraszamy do zapoznania się z nimi:

http://www.sporol.warmia.mazury.pl/463-Aktualnosci_PROW_2014_2020-5356.htm

http://www.sporol.warmia.mazury.pl/463-Aktualnosci_PROW_2014_2020-5357.htm

http://www.sporol.warmia.mazury.pl/463-Aktualnosci_PROW_2014_2020-5357.htm 

Wszystkie formularze dostępne są również na stronie internetowej ARiMR w zakładce Pobierz wnioski: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html