Szkolenie członków Rady, Zarządu i Biura - 02.03.2018 r.

05 marca 2018W piątek (2 marca 2018 r.) w Okrągłym odbyło się szkolenie członków Rady, Zarządu i pracowników Biura
W trakcie szkolenia omówiono m.in. postępy wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, przedstawiono wysokość dostępnych środków w ramach poszczególnych celów i przedsięwzięć w ramach LSR oraz zaprezentowano zmiany w procedurach oceny i wyboru operacji.