Szanowni Państwo !

02 grudnia br. zakończył się I nabór wniosków składanych w ramach środka 4.1. a-d. Do godziny 15:00 do biura LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” wpłynęło  13  wniosków na łączną kwotę  2 586 969,32 zł.

 W ramach środka:

4.1. a –  „Wzmacnianie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”  –  11 wniosków na kwotę 2 369 787,63 zł.

4.1. b – „Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem” – 1 wniosek , na kwotę 74 165,69 zł.

4.1. c  – „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” – 1 wniosek na kwotę  143 016,00 zł.

 4.1. d – „Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności  oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”    –  nie wpłynął żaden wniosek

Dyrektor Biura LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”