POPOJUTRZE to jedyny inkubator w Polsce wybrany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej do wspierania Innowacji Społecznych w obszarze „KSZTAŁCENIE”.

Dzięki dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej mamy szansę budować i testować rozwiązania zmieniające polską edukację. Będziemy prowadzić aktywną rekrutację o zasięgu ogólnopolskim, docierając do osób i podmiotów, mających pomysł i chcących zaangażować swój czas w rozwój i testowanie nowych metod, produktów i rozwiązań.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 7 122 469,20 PLN
W TYM DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 100%

ETAPY WSPARCIA

– Aktywna rekrutacja

– Realizacja grantu i inkubacja

– Upowszechnienie innowacji

Więcej informacji: https://popojutrze2.pl/?fbclid=IwAR2Rk34EyY8OVeBTIpnTof0pignWGK1Fo3_cQyMa9Yy_2OSvhGDZRKburs4