15 grudnia 2023 roku w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. Zmiana systemowa w Twojej organizacji – STATUT, KSIĘGOWOŚĆ, RODO, FUNDRAISING”.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, grup nieformalnych oraz aktywni mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego.

Konferencję moderowała pani Barbara Dawcewicz – Prezes LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”, która na wstępie wyraziła swoje zadowolenie z realizacji kolejnego projektu doradczo-szkoleniowego dla organizacji pozarządowych, podkreślając jednocześnie jak ważne i pomocne dla 3 sektora było funkcjonowanie takiego biura, w którym słabo rozwinięte organizacje pozarządowe mogą otrzymać potrzebną pomoc i wsparcie szkoleniowe, informacyjne i doradcze.

Po dyskusji, pani Barbara Dawcewicz podziękowała gościom za udział w konferencji oraz zaprosiła wszystkich do współpracy.

Projekt Zmiana systemowa w Twojej organizacji – STATUT, KSIĘGOWOŚĆ, RODO, FUNDRAISINGrealizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, w okresie 01.09.2021r.-31.12.2023r. dzięki dofinansowaniu Narodowego Instytutu Wolności ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO, a jego głównym celem jest wzmocnienie kompetencji i potencjału 50 organizacji obywatelskich działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego poprzez pomoc doradczą, informacyjną, szkoleniową i ekspercką.