Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, działające jako Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK) dla Funduszy Norweskich i EOG – ogłasza otwarty nabór na dofinansowanie inicjatyw dwustronnych pomiędzy Polską a Norwegią na rzecz współpracy międzypokoleniowej – BeFORme w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD) finansowanych z Funduszy Norweskich i EOG.

Data rozpoczęcia i zakończenia naboru: od 8 września 2023 r. do 8 listopada 2023 r.

Obszar wsparcia: Celem konkursu jest wzmocnienie współpracy bilateralnej pomiędzy Polską a Norwegią w obszarze budowania kapitału społecznego w społecznościach lokalnych, poprzez zwiększenie aktywnego udziału obywateli w życiu społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia współpracy i integracji międzypokoleniowej.

Alokacja:  1 950 000 euro; w razie potrzeby kwota alokacji może zostać zmodyfikowana przez Wspólny Komitet ds. Współpracy Dwustronnej (JCBF).

Minimalna kwota dofinansowania: 100 000 euro

Maksymalna kwota dofinansowania: 250 000 euro

Więcej informacji -> kliknij tutaj.