Poniżej najnowsze konkursy dla NGO:

  • Ojczysty – dodaj do ulubionych

Budżet konkursu 1 mln zł

Składanie ofert do 10.01.2022r.

– więcej informacji pod linkiem

  • Niepodległa 2022

Budżet konkursu 3,5 mln zł

Składanie ofert do 14.01.2022r.

– więcej informacji pod linkiem

  • Etnopolska 2022

Budżet konkursu 10 mln zł

Składanie ofert do 17.02.2022r.

– więcej informacji pod linkiem

  • Otwarty konkurs ofert na 2022 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania rządowego zadania w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Budżet konkursu 1 mln zł

Składanie ofert do 11.02.2022r.

– więcej informacji pod linkiem

  • Otwarty konkurs ofert na działalność dokumentacyjną i wydawniczą związaną z wykonywaniem rządowego zadania w zakresie kultywowania i upowszechniania tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego

Budżet konkursu  650 tys. zł

Składanie ofert do 28.02.2022r.

– więcej informacji pod linkiem