Fundusz Polskich Organizacji Pozarządowych (POP Fund)  zaprasza do udziału w pierwszej edycji organizowanego konkursu grantowego. Do pozyskania na jedną organizację kwota 50 000 zł na tzw. ,,projekty małe”. 

Finansowanie mogą uzyskać projekty wspierające uchodźczynie i uchodźców z Ukrainy przebywających w Polsce i wpisują się w jeden lub więcej z sześciu priorytetów. Priorytety te obejmują:

  • poprawę jakości życia uchodźców poza głównymi ośrodkami miejskimi
  • wsparcie dobrowolnej wyprowadzki z ośrodków zbiorowego zakwaterowania,
  • włączenie dzieci uchodźczych do polskiego systemu edukacji
  • wsparcie osób nieaktywnych zawodowo, starszych i/lub z niepełnosprawnością oraz pozostałych grup szczególnie narażonych na wykluczenie (w tym mniejszości etnicznych i seksualnych).

Projekt powinien być kierowany przede wszystkim do uchodźców z Ukrainy, ale może obejmować także osoby ze społeczności lokalnej, doświadczające podobnych trudności.

Zakończenie naboru wniosków: 29 listopada (środa) 2023r.

Więcej informacji -> kliknij tutaj.