Na otwarte spotkanie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Powiecie Węgorzewskim, Organizatorzy zapraszają wszystkie zainteresowane osoby.
Tematyka spotkania dotyczy aktualnego zagadnienia i jednocześnie wyzwania przed jakim stoi Polska oraz samorządy lokalne w obliczu rosnącej liczby cudzoziemców przybywających na terenie naszego kraju. Dane ZUS z końca czerwca 2021 r. mówią o blisko 818,8 tys. zarejestrowanych obcokrajowców, a to oznacza wzrost o 35,2 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Główne zagadnienia, które zostaną omówione podczas spotkania:

  1. Praktyczne informacje dotyczące zapisów obowiązujących ustaw, w tym  zapisów pobytowych, m.in. ochrona uzupełniająca, pobyt humanitarny.
  2. W odpowiedzi na potrzebę zwiększenia wiedzy dot. konkretnych grup cudzoziemców, procedur oraz działań w obszarach, co do których jednostki samorządowe mają ustawowe kompetencje, skupimy się na praktycznych aspektach pracy z klientem cudzoziemskim, przełożymy ustawowe zapisy na konkretne przykłady spraw, z którymi osoby mogą trafiać do OPS, PUP czy PCPR. Sprawdzimy z jakich zasobów warto korzystać podczas pracy z klientem cudzoziemskim oraz gdzie szukać wsparcia merytorycznego.
  3. Perspektywa finansowa udzielania wsparcia

Spotkanie odbędzie się w dniu 17.11.2021 (środa), o godz. 13:00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgorzewie.

Program spotkania znajduje się w załączeniu.

Spotkanie poprowadzi ekspertka Anna Chmielewska – członkini zarządu Fundacji Ocalenie, od 2018 r. koordynatorka Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Warszawie. Absolwentka nauk politycznych i arabistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Projekty skierowane do osób migrujących realizuje od 2009 r., początkowo jako wolontariuszka, a od 2015 r. jako pracowniczka Fundacji Ocalenie. Od 2008 r. związana z sektorem pozarządowym. Projektuje, realizuje i rozlicza działania edukacyjne, naukowe i społeczne. Trenerka – szkoli w obszarze migracji, uchodźctwa, praw człowieka, islamu, świata muzułmańskiego i arabskiego.

Osoby zainteresowane udziałem są proszone o mailowe potwierdzenie udziału w spotkaniu na adres m.florkowska@eswip.pl do dnia 10.11.2021 (środa) do godz. 16:00.

Przed spotkaniem zachęcamy także do zapoznania się z webinarium  „Wsparcie obywateli państw trzecich, w tym migrantów, z EFS+ w Programach Regionalnych 2021 – 2027” – w celu poszerzenia swojej wiedzy http://ozrss.pl/nagranie-webinarium-pt-wlaczenie-spoleczne-w-programach-regionalnych-obszar-aktywnej-integracji/

W razie zmiany sytuacji epidemicznej w kraju, spotkanie odbędzie się w formie on-line.

Do pobrania:
Program_17.11.2021, Wegorzewo