Głównym celem programu jest upowszechnienie umiejętności tradycyjnej gry na instrumentach, śpiewu i tańca wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, poprzez zakładanie lokalnych Ognisk Muzyki Tradycyjnej i tworzenie ich ogólnopolskiej sieci.

Wnioski z tytułem: Program „Ogniska muzyki tradycyjnej” edycja 2022 należy przysyłać w wersji wydrukowanej (ważna jest data stempla pocztowego) oraz w wersji elektronicznej na adres: anna.cemeljic@nimit.pl do dnia 5 sierpnia 2022 roku.

Wersja elektroniczna powinna zawierać zeskanowany i podpisany przez Wnioskodawcę oraz Lidera wniosek aplikacyjny wraz ze wszystkimi załącznikami, w jednym pliku PDF. Potwierdzenie otrzymania wniosku nastąpi najpóźniej w ciągu 48 godzin od jego przesłania na ww. adres poczty elektronicznej.

Komisja będzie brała pod uwagę tylko wnioski w wersji elektronicznej.

Więcej informacji -> kliknij tutaj