W dniach 22-23 listopada 2018 przedstawiciele Biura LGR uczestniczą w spotkaniu zorganizowanym w ramach Regionalnej Platformy Współpracy na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej, w Lidzbarku Warmińskim. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” jest reprezentowane przez panią Dominikę Brożewicz – specjalistę ds. administracji i kadr oraz panią Beatę Bartnik – specjalistę ds. PROW.