Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą zmian w realizacji Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” PO „Rybactwo i Morze” 2014-2020, przedstawionej podczas szkolenia Rady, Biura i Zarządu Stowarzyszenia przez panią Ewę Barcz – Kierownika Biura Wdrażania PO RYBY w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Załączniki:

Zmiany do roporządzenia_PO RYBY_2014-2020