Polski Związek Kół Gospodyń Wiejskich został Partnerem ogólnopolskiej akcji ekologicznej ekoGospodynie w ramach programu eko-PROFIT !

W ramach projektu Koła mogą w porozumieniu z Polskim Związkiem organizować w swoich społecznościach zbiórki elektrośmieci, a za każdy zebrany kilogram na konto organizacji trafia aż 0,40 zł!

W ramach projektu ekoGospodynie Uczestnicy biorą aktywny udział w podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii. Uczestnicy organizują kampanie edukacyjne połączone ze zbiórką zużytego sprzętu oraz baterii, a dzięki temu zyskują fundusze na swoją działalność.

Więcej informacji -> kliknij tutaj.