Program Grantowy Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce udziela wsparcia do 10 tysięcy złotych na realizację projektów mających na celu zachowanie i utrwalanie pamięci o historii i kulturze Żydów oraz ochronie ich dziedzictwa ze szczególnym uwzględnieniem działań lokalnych angażujących miejscowe społeczności.

W ramach Programu Grantowego można ubiegać się o dotację w dwóch trybach:

1) Tryb Konkursowy
Tryb Konkursowy jest podstawowym trybem przyznawania grantów. Środki rozdysponowywane są w wyniku ogłaszanych przynajmniej raz w roku konkursów grantowych.

2) Tryb Interwencyjny
Tryb interwencyjny przeznaczony jest do niezwłocznego wsparcia pilnych projektów, których realizacja w opinii Komisji nie może zostać przełożona do dnia ogłoszenia Konkursu Grantowego.

Nabór wniosków do konkursu trwa do: 9 września 2022 r.  godz. 23:59

Wnioski składa się online na stronie: Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce – witkac.pl

Więcej informacji – kliknij tutaj.