29.06.2021r. w Wilkasach odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”, podczas którego zatwierdzono Sprawozdanie Merytoryczne i Finansowe za 2020 rok, dokonano zmian w LSR oraz omówiono m.in. realizację projektu współpracy p.n.  „Centrum Sportów Wodnych LGR” w ramach PORYBY oraz powstałe w związku z tym problemy.

Protokół Walnego Zebrania Członków z 29.06.2021r. –>> Protokół WZC 29.06.2021 LGR