Zapraszamy do zapoznania się z protokołem Walnego Zebrania Członków, które odbyło się 16 stycznia 2020 roku w Wilkasach:

Protokol WZC 16.01.2020