Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z Walnego Zebrania Członków, które odbyło się w dniu 17 stycznia 2019 r.

Załączniki:

Protokol WZC LGR WJM 17 01 2019