Zapraszamy do przepłynięcia questu wodnego „Nad Świętym Jeziorem”  z wykorzystaniem houseboata o nazwie „Questboat” należącego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” !

Czas przepłynięcia questu wyznaczonego na jeziorze Święcajty wynosi 2 godziny i może nim płynąć jednocześnie 6 osób ze sternikiem.

Koszt na 5 questujących osób wynosi  200,00 zł. tj. 40 zł/osoba (w cenie sternik).

Istnieje możliwość całodziennego questowania (np. 8 godzin) – koszt 700 zł. (w cenie sternik).

Opis wszystkich questów wyznaczonych na obszarze działania LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”, w tym quest wodny są do pobrania na stronie: http://www.mazurylgr.pl/questy/

Quest wodny do pobrania:

Strona 1 -> http://www.mazurylgr.pl/wp-content/uploads/2020/06/nad-swietym-jeziorem-front.pdf

Strona 2 -> http://www.mazurylgr.pl/wp-content/uploads/2020/06/nad-swietym-jeziorem-srodek.pdf

Kontakt:

tel. +48 728 821 575 – Biuro LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”

tel. +48 734 437 135 – Prezes

e-mail: biuro@mazurylgr.pl